Vi har bred erfaring og høy kompetanse innen muskel-og skjelettlidelser. Vi veileder / henviser videre dersom du trenger mer omfattende utredning.

Frogner Fysioterapi & Akupunktur har autorisert fysioterapeut utdannet ved Bislett Høyskolesenter (1991 – 94) og med lang og variert erfaring (se CV).

Vi er faglig oppdaterte og jobber kontinuerlig for å gi deg best mulig behandlingsresultat.

I fysioterapien undersøker vi muskel/skjelett-systemet for å stille relevant funksjonsdiagnose og gi optimal helhetlig behandling for å lindre/fjerne dine plager og optimalisere din funksjon.

Lidelser i muskel/skjelett-systemet kan skyldes nedarvet funksjonsfeil, overbelastninger, feilbelastninger, ulykkesskader eller muskelspenninger som følge av fysisk og/eller emosjonelt stress. Dersom plagene dine er arbeidsrelaterte, kan fysioterapeuten besøke din arbeidsplass og utføre arbeidplasskartlegging og bedre ergonomien i forhold til ditt funksjonsnivå.